Förhandsbedömningar ett riskområde visar rapport om kommuntillsyner

2014 sep 17

Nyheter

IVO har granskat hur Sörmlands samtliga kommuners socialnämnder hanterar förhandsbedömningar. Resultatet visar bland annat på brister i handläggningen av ärenden och även bristande rättssäkerhet i samtliga granskade kommuner.