HVB-hem utanför Nässjö visar allvarliga brister

2014 jan 23

Nyheter

Verksamheten Drömhus, som bedrivs av Ryds Behandlingshem, använder sig av flera begränsande åtgärder som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer inte är förenliga med gällande lagstiftning.