IVO är värd för EU-projektet ARTHIQS

2014 dec 05

Nyheter

Den 16 december står IVO i Stockholm värd för EU-projektet ARTHIQS*. Det treåriga projektet arbetar för en säkrare hantering av blodbildande stamceller och assisterad befruktning.

- Vi ser fram emot att välkomna deltagarna till Sverige och till IVO för projektets första arbetsmöte, säger Mona Hansson, utredare och projektets representant från Sverige.

- Närmare 30 personer från 18 medlemsländer deltar i projektet som arbetar för en säkrare och bättre hantering av blodbildande stamceller, framförallt från navelsträngsblod, och assisterad befruktning, berättar Mona.

Syftet med projektet är att ta fram riktlinjer för myndigheter med tillsyn över vävnadsinrättningar som hanterar blodbildande stamceller och assisterad befruktning. Många medlemsstater saknar relevant kompetens inom dessa specialiserade områden inom sin tillsynsmyndighet och där kan IVO bidra i arbetet med att ta fram riktlinjer för inspektioner samt kvalitetsindikatorer för vävnadsinrättningar. ARTHIQS ska också ta fram riktlinjer till hjälp för myndigheterna att etablera nationella register för levande donatorer, något som flera medlemsstater, inklusive Sverige, haft svårt att genomföra

 

Projektet koordineras av, Agence de la biomedicine (ABM) Frankrike. De leder också den del av projektet som fokuserar på assisterad befruktning, medan Italiens National Transplant Centre (CNT) och Kroatiens Ministry of health (RHM) tillsammans leder den del av projektet som fokuserar på blodbildande stamceller.

 

IVO leder den del i projektet som ska utvärdera och se till att projektet framskrider enligt plan och State Institute of Drug Control (SUKL) i Tjeckien ansvarar för att kommunicera ARTHIQS resultat till allmänhet samt berörda organisationer och myndigheter.

 

ARTHIQS startade i maj 2014 och finansieras under 3 år via EU-kommissionens hälsoprogram.

 

*ARTHIQS är en förkortning för Assisted Reproductive Technologies and Haematopoietic stem cells Improvements for Quality and Safety throughout Europe.