IVO återkallar tillstånd för privat assistansföretag

2014 okt 07

Nyheter

Skånska Assistanshuset AB får inte längre bedriva assistansverksamhet. Det har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat. Orsaken är att tillståndshavaren inte längre bedöms lämplig på grund av företagets inblandning i brottslighet.

IVO fick våren 2014 flera klagomål om att oegentligheter förekom i företaget. Därför inleddes en granskning och lämplighetsprövning av företaget och tillståndshavaren. Bakgrunden är att en av företagets brukare, en 39-årig man, mellan februari 2011 och november 2013 erhållit assistansersättning på över fyra miljoner kronor från Försäkringskassan samtidigt som han spelat sjuk.

Mannen, och hans dåvarande hustru som arbetade som personlig assistent, dömdes till fleråriga fängelsestraff. Skånska Assistanshusets VD dömdes för medhjälp till bidragsbrott och bolaget har också dömts att betala företagsbot på 800 000 kronor. Ytterligare åtta assistenter som har arbetat i företaget har dömts till olika påföljder i form av fängelse, villkorlig dom och böter.

- Vi ska enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren inte kan anses lämplig, säger Thomas Mehralizade, avdelningschef vid IVO:s avdelning syd. Här har tillståndshavaren uppenbart visat sig olämplig i och med att hon och företaget varit delaktiga i så omfattande bidragsbrott. IVO:s beslut gäller med omedelbar verkan men går att överklaga. ​