IVO avslutar tillsyn men lyfter risker i dostjänstens IT-system

2014 maj 28

Nyheter

Det finns fortfarande patientsäkerhetsrisker inom doshantering. Varken leverantörer eller enskilda landsting/regioner har i dag fullt ut möjlighet att undanröja riskerna.