IVO bjöd in kommuner och stadsdelar till återföringsdialog om barn och unga

2014 dec 08

Nyheter

IVO har anordnat en återföringsdialog där politiker, chefer och arbetsledare med ansvar för den sociala barn och ungdomsvården från sju kommuner och stadsdelar i Stockholm samlades för att diskutera tillsyner av orosanmälningar gällande barn och unga.