IVO bjöd in till vävnadsdialog

2014 nov 04

Nyheter

Under två dagar träffades aktörer från verksamheter inom vävnader och celler för att ta del av IVO:s erfarenheter från årets tillsyner. Syftet med dagarna var även att ta till vara på synpunkter från verksamheterna själva.