IVO bjöd in till vävnadsdialog

2014 nov 04

Nyheter

Under två dagar träffades aktörer från verksamheter inom vävnader och celler för att ta del av IVO:s erfarenheter från årets tillsyner. Syftet med dagarna var även att ta till vara på synpunkter från verksamheterna själva.

​IVO har uppdraget att återföra vad myndigheten ser i tillsynen, för att bidra till ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas. Dialogdagarna, som den 21 oktober fokuserade på könsceller och den 23 oktober på övriga vävnader, är en del i det arbetet.

Mona Hansson, samordnare för blod- och vävnadsfrågor på IVO, berättade att under 2013 donerade sammantaget 4182 donatorer till 2754 mottagare (exklusive könsceller). Hon redogjorde också för vilken typ av avvikelser och biverkningar som anmälts under året, och orsaker till dessa.

– Vi hoppas att verksamheterna själva upptäcker bristerna och vi vill att de delar med sig av vad de har gjort åt dem för att de inte ska hända igen, sa Mona.

Dialogen blickade också framåt, delvis angående vilken betydelse de två nya EU-direktiven för vävnader kommer att få för verksamheterna. Men även hur inrapporteringen till IVO kan effektiviseras. Utformningen av inrapporteringen diskuterades, det är svårt att sammanställa en helhetsbild av vävnadsdonationer i Sverige eftersom definitionen av begrepp skiljer sig mellan deltagarna och typerna av vävnader.

Dialogdagarna gav deltagarna tillfälle att ställa frågor till IVO och diskutera aktuella ämnen, med varandra och med IVO:s medarbetare från alla regionala avdelningar.

– Jag fick chansen att utöka mitt kontaktnät, veta vem jag ska kontakta i särskilda frågor. Det är också viktigt att veta vad man ska hålla koll på, sa en deltagare.

– Dagen gav svar på många frågor, det var också intressant att höra diskussioner från de andra deltagarna, sa en annan.

För att skapa en säker hälso- och sjukvård är det viktigt att IVO upprätthåller en dialog med vårdgivare.

– Det är värdefullt för vår tillsyn att möta de olika verksamheterna tillsammans och förmedla IVO:s iakttagelser och nyheter men också för att ta del av verksamheternas synpunkter. Vi uppskattar verkligen att så många tagit sig tid att delta och visa så stort engagemang under dessa dagar, avslutar Mona Hansson.