IVO bjuder in till informationsmöten om att starta verksamhet inom socialtjänst

2014 aug 12

Nyheter

Med start i Umeå den 3 september börjar IVO höstens regionala dialogmöten för dig som vill starta en verksamhet inom socialtjänsten. Syftet är att informera om tillståndsprövning och kraven på tillståndspliktiga verksamheter. 

​HVB (hem för vård eller boende), bostad med särskild service för funktionshindrade och personlig assistans är några verksamheter inom socialtjänst som kräver tillstånd från IVO när de drivs i privat regi.

Många frågor som kommer till IVO handlar om hur det går till att söka tillstånd och vilka regler som gäller. Ta chansen att ställa frågor om tillståndsprövning och hjälp oss att utveckla vårt arbete genom att dela med dig av dina erfarenheter om tillståndsprocessen.

Datum och plats:

3/9 Umeå
10/9 Örebro
8/10 Stockholm
15/10 Jönköping
6/11 Göteborg
19/11 Malmö

Antalet platser är begränsat och vi vill gärna ha in din anmälan så fort som möjligt. 

Anmälan och mer information om innehållet i mötena.

Välkommen!