IVO-dagen gynnar erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning

2014 nov 11

Nyheter

För att utveckla dialogen mellan myndigheten och dess intressenter har ”IVO-dagen” arrangerats i varje region, under tidsperioden 13 oktober till 6 november med totalt närmare 1300 anmälda deltagare. Ta gärna del av dokumentationen från dialogerna.