IVO-dagen gynnar erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning

2014 nov 11

Nyheter

För att utveckla dialogen mellan myndigheten och dess intressenter har ”IVO-dagen” arrangerats i varje region, under tidsperioden 13 oktober till 6 november med totalt närmare 1300 anmälda deltagare. Ta gärna del av dokumentationen från dialogerna.

​Vilka risker IVO ser inom vård och omsorg diskuterades och man presenterade iakttagelser från tillsynen.

IVO-dagen har riktat sig till företrädare för ledning inom kommun och landsting, vård och omsorgsgivare – offentliga liksom privata och ideella – företrädare för personal inom vård och omsorg samt patient- och brukarorganisationer.

Målsättningen har varit att samla representanter för olika intressentgrupper till en dialog med medarbetare från IVO samt andra aktörer och gynna erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Gemensam dialog för intressenter inom vård och omsorg 

Vid konferenserna diskuterades strategiska frågor med deltagarna som tillsynens nytta och riskområden. Under eftermiddagen har regionala iakttagelser från tillsynsarbetet presenterats och det har funnits möjlighet till dialog med totalt drygt 300 representanter från IVO om hur myndighetens iakttagelser kan bidra till en utveckling av vården och omsorgen. Ta del av konferensdokumentation från IVO-dagen via länken "Programinnehåll och dokumentation från respektive konferens".

Sju dagar med erfarenhetsutbyte

Konferenserna har erbjudit tillfälle till samtal med personer från IVO:s ledning och medarbetare samt kollegor i regionen. Sju konferenser har anordnats vid följande tillfällen:

13 oktober, Stockholm
15 oktober, Umeå
16 oktober, Örebro
20 oktober, Falun
22 oktober, Jönköping
23 oktober, Göteborg
6 november, Lund