IVO drar in tillstånd för HVB-hem i Kungälv

2014 apr 04

Nyheter

IVO återkallar Nätverkscentrum i Göteborg AB:s tillstånd att bedriva HVB-hem. Anledningen är att det framkommit allvarliga missförhållanden som utgör en fara för barn och ungas liv, hälsa och personliga säkerhet.