IVO får inte fatta beslut om tvångsåtgärder

2014 mar 18

Nyheter

Replik: IVO har inte befogenhet att fatta beslut om användande av tvångsåtgärder. Av den anledningen kan inte IVO sanktionera handlingsplaner eller fatta beslut om frihetsberövande åtgärder eller påtvingade kroppsliga ingrepp. 

Replik från IVO på debattartikel i Läkartidningen om tvångsåtgärder. IVO har inte befogenhet att sanktionera handlingsplaner eller besluta om frihetsberövande åtgärder eller påtvingade kroppsliga ingrepp, skriver Linda Almqvist, jurist, och Karl-Otto Svärd, medicinalråd.​

Läs IVO:s replik (pdf)

Läs hela debattartikeln på Läkartidningen.se