IVO får inte fatta beslut om tvångsåtgärder

2014 mar 18

Nyheter

Replik: IVO har inte befogenhet att fatta beslut om användande av tvångsåtgärder. Av den anledningen kan inte IVO sanktionera handlingsplaner eller fatta beslut om frihetsberövande åtgärder eller påtvingade kroppsliga ingrepp.