IVO föreslår ändring av kommunernas rapporteringsskyldighet

2014 okt 29

Nyheter

IVO har utrett kommunernas skyldighet att rapportera beslut inom socialtjänstlagen och LSS som inte verkställts inom tre månader. Lagstiftningen har inte kunnat motverka de faktorer som styr kommunernas möjligheter att verkställa besluten.

Människor kan få vänta orimligt länge på insatser som de beviljats enligt socialtjänstlagen och LSS. Det handlar ofta om personer med funktionsnedsättning och äldre som beviljats boende som kommunen inte kan erbjuda inom skälig tid.

 

För att komma till rätta med väntetiderna införde riksdagen en skyldighet för kommuner att rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader, och även en sanktionsavgift som en kommun får betala om den dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut eller en dom. IVO har följt upp lagändringarna på uppdrag av regeringen.


- Den införda lagstiftningen har haft en begränsad effekt. Vi har kartlagt väntetiderna och antalet ej verkställda beslut som rapporterats till IVO 2010-2012/13 och under den perioden har det inte skett någon minskning, säger utredare Johan Brisfjord.

Sveriges kommuner har betalat 70 miljoner kr under en treårsperiod för att de inte verkställt beslut om insatser enligt SoL och LSS inom skälig tid. Men avgifterna har inte minskat väntetiderna. Fortfarande kan människor få vänta flera år på sin insats.

Därför föreslår IVO att lagen ändras så att rapporteringsskyldigheten till IVO tas bort till förmån för en mer riskbaserad tillsyn. IVO använder ungefär 15 miljoner kronor varje år för arbetet med ej verkställda beslut och sanktionsavgifter. Rapporteringsskyldigheten till revisorer och kommunfullmäktige ska finnas kvar. Den särskilda avgiften ska också finnas kvar, men med vissa förändringar.


- Sanktionsavgiften bör finnas kvar som ett yttersta påtryckningsmedel. Men vi föreslår bland annat att det införs schablonbelopp som är kopplade till de olika insatserna och att dessa sätts så högt att avgifterna får en avskräckande effekt, säger Johan Brisfjord.