IVO föreslår ändring av kommunernas rapporteringsskyldighet

2014 okt 29

Nyheter

IVO har utrett kommunernas skyldighet att rapportera beslut inom socialtjänstlagen och LSS som inte verkställts inom tre månader. Lagstiftningen har inte kunnat motverka de faktorer som styr kommunernas möjligheter att verkställa besluten.