IVO genomför tillsynskampanj inom socialtjänsten i Sörmland

2014 feb 05

Nyheter

IVO har beslutat att inleda tillsyn i samtliga kommuners socialnämnder i Södermanlands län. Tillsynen kommer att granska nämndernas handläggning av inkomna anmälningar som gäller personer från 18 år. 

Tillsynens syfte är att se om kommunerna uppfyller de krav som finns från lagar, förordningar och föreskrifter. Inspektörerna kommer specifikt att titta på förhandsbedömningar som leder till ett ställningstagande att inte inleda en utredning.

 

- Målet med kampanjen är bland annat att öka och sprida kunskapen om lagkraven och att åtgärda brister, säger Ann Fagerlind, projektledare.

 

Tillsynen kommer att genomföras under en och samma dag. Tidpunkten blir i början av mars.

 

Fakta:

Metoden som används kallas Tillsynskampanj och används bland annat av Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Det betyder att den är avgränsad till ett specifikt problem/risk, och den är tidsbegränsad med många inspektörer på en och samma gång.