IVO genomför tillsynskampanj inom socialtjänsten i Sörmland

2014 feb 05

Nyheter

IVO har beslutat att inleda tillsyn i samtliga kommuners socialnämnder i Södermanlands län. Tillsynen kommer att granska nämndernas handläggning av inkomna anmälningar som gäller personer från 18 år.