IVO granskar beroendevården

2014 apr 15

Nyheter

Under våren genomför IVO tillsyn inom verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) i sydöstra sjukvårdsregionen. Tillsynen ingår i IVO:s löpande tillsyn av hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst.