IVO granskar beroendevården

2014 apr 15

Nyheter

Under våren genomför IVO tillsyn inom verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) i sydöstra sjukvårdsregionen. Tillsynen ingår i IVO:s löpande tillsyn av hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst. 

​IVO granskar mellan 15 april och 16 maj beroendeverksamheter och psykiatriska öppenvårdskliniker i Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. I tillsynen ingår att bland annat granska verksamheternas vård och behandling, ledningssystem och hur samverkan inom LARO-verksamheten fungerar mellan landstingen och kommunernas socialtjänst.

I tillsynen ingår utöver inspektioner även att granska akter, journaler och dokument som avtal och rutiner. Dessutom görs intervjuer med personal och personer som ingår eller har ingått i LARO-program.