IVO granskar handläggning inom funktionshinderområdet

2014 okt 10

Nyheter

I region sydöst genomför IVO en granskning av handläggning av ärenden som rör insatser till personer med funktionsnedsättning. 

​Tillsynen fokuserar på hur väl kommunerna uppfyller krav enligt lagar, förordningar och föreskrifter när det gäller beslut om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I varje kommun granskar IVO handläggning och dokumentation som rör ett antal personer som har fått beslut enligt LSS. Dessutom ställer IVO frågor till respektive nämnd om organisation, helhetssyn, kompetens, resurser och planering.

I en första omgång granskas kommunerna Boxholm, Mörbylånga, Norrköping, Nässjö, Söderköping, Vaggeryd, Vetlanda och Vimmerby. Därefter ska ytterligare ett antal kommuner granskas. Utöver tillsynsbeslut till respektive kommun, kommer IVO att sammanställa resultatet av hela granskningen i en temarapport.