IVO granskar handläggning inom funktionshinderområdet

2014 okt 10

Nyheter

I region sydöst genomför IVO en granskning av handläggning av ärenden som rör insatser till personer med funktionsnedsättning.