IVO i dialog med Barnombudsmannen om barn i tillfälliga boendelösningar

2014 maj 23

Nyheter

Barnperspektivet ska finnas med i den tillsyn och granskning av sjukvården och omsorgerna som IVO gör. Därför har IVO och Barnombudsmannen haft ett dialogmöte för att utbyta erfarenheter om bl a barn som lever i ekonomisk utsatthet.