IVO i dialog om tillståndsprövning

2014 nov 24

Nyheter

Vilket lagkrav som är viktigast, föreståndares kompetens och möjlighet till förhandsbedömning är några av de frågor som diskuterats under IVO:s regionala dialoger om tillståndsprövning.