IVO i dialog om tillståndsprövning

2014 nov 24

Nyheter

Vilket lagkrav som är viktigast, föreståndares kompetens och möjlighet till förhandsbedömning är några av de frågor som diskuterats under IVO:s regionala dialoger om tillståndsprövning. 

Deltagarna har fått övergripande information om tillståndsprövning och en praktisk genomgång av tillståndsprocessen. De har också haft möjlighet att ställa frågor och diskussionerna har varit många.

Föreståndares kompetens är en återkommande fråga som har diskuterats.

- Det ser olika ut beroende på vilken verksamhet det gäller, säger Eva Urberg som är en av IVO:s utredare som varit med på dialogerna.

- Några tillståndsslag har föreskrifter kring föreståndares kompetens. Ett bra tips är att läsa i dessa vad en föreståndare ska kunna i sitt arbete och om den tilltänkta personen har den kompetens som krävs. Vi gör en sammanvägning av personens totala kompetens.

Handläggningstider är en annan fråga som har återkommit. Christian Bjelke, chef för tillståndsenheten på IVO, kommenterar den så här:

- Vi är väl medvetna om de långa handläggningstiderna. Vi jobbar med att effektivisera arbetet på många sätt, bland annat genom förbättrad information på webbplatsen och att göra vissa blanketter elektroniska. Det de som ansöker kan göra är att se till att ansökan är komplett när de skickar in den så underlättas handläggningen och vi behöver inte begära in kompletteringar.

Några röster från deltagarna:

”Ett bra initiativ som i slutändan ger bättre behandling till våra klienter.”

”Önskvärt med fler dialogseminarier.”

”Mera utrymme för dialog, diskussion och frågor!”

De regionala dialogerna om tillståndsprövning startade den 3 september i Umeå och avslutades i Malmö den 19 november.