IVO lämnar årsredovisning för 2013

2014 feb 21

Nyheter

Under andra halvåret 2013 har IVO bland annat utfört 1218 inspektioner inom SoL och LSS och fattat 1351 beslut i lex Maria anmälningar. Det visar IVO:s första årsredovisning för perioden 1 juni-31 december 2013. 

Varje år bestämmer regeringen i sitt regleringsbrev vilka mål och särskilda uppdrag myndigheterna ska utföra under året. I årsredovisningen beskriver myndigheten verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa att IVO under perioden 1 juni-31 december 2013 har:

  • utfört 1218 inspektioner inom SoL och LSS
  • haft cirka 2300 samtal med barn vid inspektioner
  • genomfört 587 egeninitierade tillsynsinsatser
  • fattat 1351 lex Maria-beslut.