IVO lämnar årsredovisning för 2013

2014 feb 21

Nyheter

Under andra halvåret 2013 har IVO bland annat utfört 1218 inspektioner inom SoL och LSS och fattat 1351 beslut i lex Maria anmälningar. Det visar IVO:s första årsredovisning för perioden 1 juni-31 december 2013.