IVO riktar allvarlig kritik mot BUP Stockholm

2014 feb 20

Nyheter

IVO har granskat BUP Stockholm och bland annat genomfört en oanmäld inspektion. Bakgrunden är en anonym skrivelse från personal på BUP kliniken där de till exempel påpekar att vården innebär patientsäkerhetsrisker.