IVO riktar allvarlig kritik mot BUP Stockholm

2014 feb 20

Nyheter

IVO har granskat BUP Stockholm och bland annat genomfört en oanmäld inspektion. Bakgrunden är en anonym skrivelse från personal på BUP kliniken där de till exempel påpekar att vården innebär patientsäkerhetsrisker.

IVO har bland annat kommit fram till att journalföringen vid kliniken är bristfällig och saknar tillräcklig motivering till varför vissa behandlingar satts in. Handläggningen av tvångsåtgärder måste också uppfylla de krav som regelverket kräver.

– Vi ser mycket allvarligt på att verksamheten tillämpat olika tvångs- och begränsningsåtgärder utan laga stöd, säger Marie Collberg, inspektör på IVO.

Vårdgivaren ska senast 10 mars redovisa vidtagna åtgärder till IVO.

Fakta
Vårdgivaren har ett ansvar att ge en god och säker slutenvård till barn och ungdomar inom Stockholms län. Tvångsvårdslagstiftningen anger ingen åldersgräns och är tillämplig för barnpsykiatrins målgrupper. Det kan vara ofrånkomligt att ett antal yngre patienter ibland är i behov av psykiatrisk tvångsvård. Tvång ska då utövas så skonsamt som möjligt. Det kan vara motiverat att vidta tvångsåtgärder som nuvarande lagstiftning ger stöd till.