IVO testar ny tillsynsmodell

2014 mar 14

Nyheter

IVO har för första gången genomfört en systemanalys av ett hälso- och sjukvårdssystem i Sverige. Det är sjukvården i Region Skåne som genomlysts. Analysen ingår i ett pilotprojekt vars syfte är att utveckla IVO:s tillsynsarbete. Slutrapporten är nu klar.