IVO träffade Vårdföretagarnas nya branschorganisation

2014 maj 19

Nyheter

I samband med årsmötet för Vårdföretagarnas nya branschorganisation för företag inom individ- och familjeomsorg samt LSS, utom personlig assistans, blev IVO inbjuden att berätta om myndighetens verksamhet. Fokus låg på frågor om tillsyn och tillstånd.