IVO träffade Vårdföretagarnas nya branschorganisation

2014 maj 19

Nyheter

I samband med årsmötet för Vårdföretagarnas nya branschorganisation för företag inom individ- och familjeomsorg samt LSS, utom personlig assistans, blev IVO inbjuden att berätta om myndighetens verksamhet. Fokus låg på frågor om tillsyn och tillstånd.

Sabina Wikgren Orstam, chef för avdelning öst redovisade erfarenheter från IVO:s tillsyn utifrån rapporten ”Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010–2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 § 8 LSS”. Hon berättade också om hur IVO arbetar med att utveckla tillståndsprocessen så att den ska bli enklare, snabbare och mer förutsägbar.

Individuell prövning av föreståndare

Gunnel Dahlin, vikarierande enhetschef för tillståndsenheten, förklarade hur IVO går tillväga i bedömningar av föreståndare inför ett tillståndsbeslut.


- En fråga vi ofta får är om sjuksköterskeutbildning är en lämplig utbildning för en föreståndare, sa Gunnel.

- När vi prövar en föreståndares lämplighet tittar vi på hur formell kompetens och erfarenhet motsvarar de krav som ställs utifrån verksamhetens inriktning och de lagar som verksamheten lyder under. Bedriver man socialtjänst måste man ha kunskap om socialtjänstlagen. Vi anser att exempelvis en sjuksköterskeutbildning behöver kompletteras och att erfarenhet behövs. Vi gör en sammanvägning av personens totala kompetens, förklarade Gunnel.

Deltagarna ville ha tydligare besked kring kompetens och efterfrågade både transparens och dialog.


- Bjud in professionen till dialog, menade flera av branschens företrädare.

I maj arrangerar IVO dialogforum med fokus på tillsyn och tillstånd. ​