IVO tydliggör vårdgivarens uppföljningsansvar

2014 jun 13

Nyheter

I Sverige har patienter rätt och ska ges möjlighet att vara delaktig i sin vård. Vårdgivarens uppföljningsansvar innebär inte att denna möjlighet till delaktighet på något vis blir begränsad, utan ska bidra till en patientsäker hälso- och sjukvård.