IVO:s tillsynskampanj inom socialtjänsten i Sörmland visade på flera brister

2014 apr 04

Nyheter

IVO:s tillsyn av socialtjänsten i Sörmlands samtliga kommuner uppvisade brister i hanteringen av förhandsbedömningar som inte har lett till utredning.