Kommunikation ett förbättringsområde

2014 mar 11

Nyheter

Ett tydligt problemområde inom framför allt primärvården handlar om information och kommunikation, konstaterar IVO i en ny rapport om klagomål och anmälningar enligt lex Maria.