Kommunikationsbrister äventyrar vården

2014 dec 11

Nyheter

Brister i kommunikation och informationsöverföring kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter i sjukvården. Mer dokumentation leder inte nödvändigtvis till bättre patientsäkerhet.