Landstinget i Östergötland stärker patientsäkerheten på Lasarettet i Motala

2014 aug 19

Nyheter

Landstinget i Östergötland har startat ett grundligt arbete för att öka patientsäkerheten inom akutsjukvården på Lasarettet i Motala. Detta efter att IVO i höstas fann allvarliga brister inom verksamheten och ställde krav på åtgärder. 

​Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde i september 2013 en genomgripande granskning av Lasarettet i Motala efter ett flertal lex Marior och klagomål som pekat på brister i delar av verksamheten.

 

Skarp kritik riktades mot Landstinget i Östergötland för brister i patientsäkerheten och mot den politiska ledningen för att politiskt fattade beslut inte hade verkställts och att den interna kontrollen inte fungerat.

 

Landstinget i Östergötland har nu redovisat vilka åtgärder som vidtagits för att stärka patientsäkerheten och lämnat en redovisning över hur den politiska styrningen ska ske för att garantera alla innevånare i Östergötland en god och säker vård.

 

- Landstinget i Östergötland har genomfört ett gediget arbete, allt ifrån att göra en egen oberoende analys av läget till att planera för och genomföra åtgärder som ska förbättra patientsäkerheten vid Lasarettet i Motala, säger Birgitta Hagström, chef för avdelning sydöst på IVO.

 

- Nu gäller det för både politiker och verksamhetsansvariga att se till och följa upp att fattade beslut efterlevs och att den interna kontrollen fungerar, säger Birgitta Hagström.


IVO kommer att följa upp ärendet längre fram.