Nu är höstens dialogforum igång

2014 nov 24

Nyheter

Under hösten fortsätter IVO att systematiskt träffa olika omvärldsintressenter för att föra dialog om myndighetens arbete. Den 17 november deltog ett tjugotal företrädare för personal inom vård och omsorg.