Ny rapport om tillsyn av enskilda assistansanordnare för barn

2014 jan 29

Nyheter

IVO publicerar i dag rapporten "Personlig assistans för barn - Tillsyn av enskilda assistansanordnare". Rapporten är en redovisning av en tillsyn våren 2013 av 50 enskilda assistansanordnare som hade tillstånd att bedriva assistans för barn.