Ökad rättssäkerhet vid förändring av särskilt boende

2014 jun 12

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har den 10 juni fattat ett beslut som innebär att kommuner ska formalisera beslut när det gäller ändring av verkställighet av särskilt boende.