Omfattande utlämnande av disciplinärenden

2014 maj 23

Nyheter

Vivalto Information har av IVO begärt ut samtliga beslut om återkallelse av läkarlegitimation och beslut om disciplinpåföljd mot läkare under perioden 2000-2010. Besluten är allmänna handlingar och har inget sekretesskydd.