Organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga i dialog med IVO

2014 nov 28

Nyheter

Vid ett dialogmöte träffade IVO cirka 25 organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga. Deltagarna fick både övergripande information från IVO och diskutera utifrån teman kopplat till särskilt boende, psykiatri och personlig assistans.