Östra Göinge kommun måste ta beslut om boende för ensamkommande barn

2014 mar 24

Nyheter

Östra Göinge kommun i norra Skåne måste senast den 23 april utreda ensamkommande asylsökande barns behov och besluta om lämpligt boende för tre barn. Det framkommer i ett beslut från IVO. Beslutet är förenat med ett vite på 500 000 kronor. 

Östra Göinge kommun har vägrat ta emot tre ensamkommande asylsökande barn som anvisats till kommunen av Migrationsverket med stöd av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Kommunen har tagit emot ett antal barn tidigare, men menar att de inte har resurser att ta emot ytterligare ensamkommande barn. 

 

IVO stöder sig på att Migrationsverkets beslut att anvisa ensamkommande barn till en specifik kommun inte är överklagningsbart, och att anvisade ensamkommande barn ska anses vistas i kommunen.

 

- Det är viktigt att beslut tas på ett rättssäkert sätt för alla barn i samma situation, säger Thomas Mehralizade, avdelningschef för avdelning syd. Enligt socialtjänstlagen har en kommun ansvar för att enskilda människor som vistas i kommunen också får den hjälp och det stöd som behövs.

 

IVO avgör inte frågor mellan kommunen och Migrationsverket, utan har bara tillsyn över att kommunen fullgör sina skyldigheter enligt socialtjänstlagen.

 

Den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna ska tas emot i ett familjehem eller i ett HVB-hem (hem för vård och boende). Kommunerna ska se till att det finns familjehem och/eller HVB-hem. IVO menar i sitt beslut att kommunen inte kan hänvisa till bristande kvalitet på grund av platsbrist. ​