Östra Göteborg visar allvarliga brister på enheten för barn och unga

2014 feb 27

Nyheter

IVO har genomfört en inspektion på enheten för barn och unga i Stadsdelen Östra Göteborg. IVO granskade förhandsbedömningar samt utredningar för barn och unga. 

​IVO konstaterade att handläggningen uppvisade allvarliga brister när det gäller rättssäkerheten för enskilda. Det handlar bland annat om för långa handläggningstider för utredningar samt förhandsbedömningar för barn.

- Det är allvarligt när socialtjänsten inte utreder barns behov av stöd och hjälp. Därför är det angeläget att nämnden ser till att det finns tillräckliga resurser för att kunna utreda och tillgodose barns behov av skydd, säger Maria Björklund, enhetschef på IVO:s avd sydväst.

I förhandsbedömningarna fanns även brister i bedömningen av barns skydd samt i bedömningen av stöd och hjälp för barn som bevittnat våld. Av 241 förhandsbedömningar med beslut att inte inleda utredning var handläggningstiden för lång i 135 fall och motiveringen för besluten var bristfällig i 104 av dessa.

Av 152 utredningar var utredningstiden för lång i 62 fall. I fyra av dessa fanns beslut/skäl till förlängd utredningstid. IVO fann även brister i kommunikationen samt dokumentation.

Stadsdelsnämnden ska redovisa vidtagna åtgärder till IVO senast den 15 maj 2014.