Patienters säkerhet riskeras av överförskrivande läkare och tandläkare

2014 jun 10

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder läkare och tandläkare som misstänks skriva ut för stora mängder narkotiska och andra särskilda läkemedel. Men för att upptäcka dessa behöver IVO få anmälningar och tips, bland annat från apoteken. 

Läkare och tandläkare som skriver ut för stora mängder narkotiska läkemedel är en risk för patientsäkerheten. Om överförskrivningen upptäcks kan den också stoppas. Men för att upptäcka dessa är IVO i behov av anmälningar och tips, bland annat från apoteken som är de som expedierar läkemedlen. Sedan 2011 är apotekspersonalen, enligt patientsäkerhetslagen, skyldiga att anmäla misstänkta yrkesutövare till IVO.

 

Anmälningsskyldigheten har dock inte haft den effekt på antalet anmälningar som IVO förväntat. Därför gjorde IVO en tillsyn i december 2013 av apotekspersonalens förutsättningar att leva upp till anmälningsskyldigheten. Tillsynen omfattade landets samtliga dryga 1350 apotek och genomfördes som en webbenkät.

 

Tillsynen visar att:

  • Genom att lyfta fram anmälningsskyldigheten har fler anmälningar kommit in.
  • Det är för tidigt att bedöma om patientsäkerheten har ökat.
  • Det är viktigt att minska de hinder för att göra en anmälan som apotekspersonalen upplevt, bland annat har det kommit fram önskemål om lokala rutiner, om olika beslutsstöd för exempelvis vad som är överförskrivning samt en blankett för att göra en anmälan.


Under 2013 skickade apoteken in 4-5 anmälningar i månaden från hela landet om misstänkt överförskrivning. Under de tre första månader i år har anmälningarna varit det dubbla med 9-10 i månaden.

 

- Det är för tidigt att säga om fler anmälningar leder till ökad patientsäkerhet, men det är glädjande att se att vår tillsyn har haft effekt. Ett av syftena var att påminna om anmälningsskyldigheten, och det har vi lyckats med, säger Birgitta Persson, projektledare för tillsynen.

 

- Ett annat syfte var att undersöka om det fanns hinder för att anmäla, och att i så fall minska dem. Flera av apotekspersonalen svarade att de upplevde hinder och i rapporten har vi tagit fram stöd och vägledning som ska underlätta för dem att anmäla, säger Birgitta Persson.

 

I den rapport som IVO publicerar till följd av tillsynen presenteras stöd och vägledning som kan göra det enklare och tydligare för anmälaren. IVO anser dessutom att det är angeläget att vårdgivaren också tar fram lokala rutiner för apotekspersonalen i de fall detta saknas.