Patienters säkerhet riskeras av överförskrivande läkare och tandläkare

2014 jun 10

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder läkare och tandläkare som misstänks skriva ut för stora mängder narkotiska och andra särskilda läkemedel. Men för att upptäcka dessa behöver IVO få anmälningar och tips, bland annat från apoteken.