Patientsäkerhetsrisker konstateras vid IVO:s inspektioner

2014 okt 30

Nyheter

Under sommaren 2014 genomförde IVO tillsyner på sjukhus i Västra Götaland och Halland. Inspektionerna ingick i en nationell tillsyn som bland annat var en uppföljning av vårdgivarnas riskförebyggande arbete inför semesterperioden 2013.