Rapport - Tillsynsombud är inte rätt väg att gå

2014 okt 01

Nyheter

Det har varit bra med tillsynsombud. IVO konstaterar att tillsynsombudens arbete i de kommuner som omfattades av försöket har haft viss effekt.