Rapport – Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

2014 okt 16

Nyheter

Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar o