Rapportera negativa händelser med medicintekniska produkter

2014 dec 15

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg försöker tillsammans med bland annat Läkemedelsverket och branschorganisationer att förbättra rapporteringen kring negativa händelser med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter.