Regeringsuppdrag: fokus på boenden för personer med begränsad beslutsförmåga

2014 feb 07

Nyheter

IVO har i sitt regleringsbrev för 2014 fått i uppdrag att genomföra tillsyn av hur boenden för personer med begränsad beslutsförmåga säkrar god vård och omsorg i sitt kvalitetsarbete.