Regeringsuppdrag: tydligare service till allmänheten

2014 feb 14

Nyheter

IVO har fått  regeringens uppdrag att se över hur myndighetens service till och bemötande av allmänheten kan utvecklas och göras tydligare.