Regional tillsyn av akutmottagningar inom Uppsala/Örebro-sjukvårdsregion

2014 feb 21

Nyheter

Under 2014 kommer IVO att genomföra en regional verksamhetstillsyn av patientsäkerhetsarbetet inom sju landsting med fokus på akutmottagningar.