Seminarium för SiS om tillsynen i region sydöst

2014 dec 09

Nyheter

Den 5 december arrangerade IVO ett seminarium om vad vi sett i tillsynen av SiS ungdomshem och LVM-hem i region sydöst. Systematiskt kvalitetsarbete, delaktighet i vården och personalbemanning var några av de områden som lyftes fram.

Samtliga institutioner som drivs av SiS (Statens institutionsstyrelse) i region sydöst var representerade. För ungdomshemmen deltog företrädare för Stigby, Långanäs och Folåsa och från LVM-hemmen (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) företrädare för Hessleby och Fortunagården. Även representanter för SiS centralt och från SiS verksamhetskontor deltog.

- Återföring av tillsynens resultat och dialogen med de företrädare vi granskar är viktig för att våra beslut ska få genomslag, säger Erik Kangeryd chef för socialtjänstenheten på IVO:s avdelning sydöst.


Iakttagelser och tema 2015

IVO:s inspektörer beskrev de iakttagelser som gjorts inom områdena systematiskt kvalitetsarbete, delaktighet i vården, personalbemanning samt säkerhet och trygghet.

- Vården på SiS-institutionerna är i många fall mycket ingripande för de ungdomar och vuxna som placeras. Vi vill med vår tillsyn bidra till att vården blir trygg och säker för de placerade, säger Stefan Roman inspektör på IVO:s avdelning sydöst.

Avslutningsvis fick deltagarna information om IVO:s tillsynstema för 2015. IVO fortsätter att fokusera på tryggheten och säkerheten för de placerade, samverkan och genomförande av insatser samt uppföljning av tidigare brister.