Seminarium för SiS om tillsynen i region sydöst

2014 dec 09

Nyheter

Den 5 december arrangerade IVO ett seminarium om vad vi sett i tillsynen av SiS ungdomshem och LVM-hem i region sydöst. Systematiskt kvalitetsarbete, delaktighet i vården och personalbemanning var några av de områden som lyftes fram.