Socialnämnderna måste ta större ansvar för att äldre ska få rätt hjälp och stöd

2014 okt 27

Nyheter

I ett regeringsuppdrag har IVO granskat att socialnämnderna ser till att äldre på särskilt boende får sina behov av hjälp och stöd tillgodosedda. Resultatet visar att socialnämnderna har liten kontroll av det arbete som utförs på de särskilda boenden.