Stora skillnader i kommuners arbete med våldsutsatta kvinnor

2014 feb 06

Nyheter

IVO har slutfört en nationell tillsyn av arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. IVO konstaterar att främst kommuner måste bli bättre på att ta det ansvar de enligt gällande bestämmelser har.