Terminens dialogforum har startat

2014 apr 10

Nyheter

IVO fortsätter att systematiskt träffa olika organisationer för att föra dialog om myndighetens arbete. Onsdagen 9 april deltog tjugotalet företrädare för personal inom vård och omsorg. 

- Dialogforum är en av våra metoder att få intressenternas perspektiv på vårt arbete. Det utvecklar oss samtidigt som vi får möjlighet att ge och få förståelse för vårt sätt att arbeta, säger Åsa Hultén som ansvarar för planeringen av mötena.

Under hösten genomfördes möten med företrädare för patienter/brukare/anhöriga, personal inom vård och omsorg samt privata vård- och omsorgsgivare. Samtliga forum föll väl ut och nu startar vårens omgång av mötena.

Inför varje träff tar en programkommitté med representanter för forumet fram en dagordning. Onsdagens diskussion med företrädare för personal rörde återföring av tillsyn, enskildas klagomål inom vården och omsorgen, metoder för inspektioner och kompetensfrågor hos verksamheterna ur ett tillsynsperspektiv.