Terminens dialogforum har startat

2014 apr 10

Nyheter

IVO fortsätter att systematiskt träffa olika organisationer för att föra dialog om myndighetens arbete. Onsdagen 9 april deltog tjugotalet företrädare för personal inom vård och omsorg.