Möte med privata vård- och omsorgsgivare avslutar årets dialogforum

2014 dec 22

Nyheter

Dialogforum är generaldirektör Gunilla Hult Backlunds sätt att samlat möta omvärldsintressenter och föra dialog om IVO:s arbete. I samband med ett möte med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare avslutades årets dialogmöten.