Tillsyn av dosförpackade läkemedel genomförd

2014 jan 31

Nyheter

IVO har genomfört en tillsyn av dosförpackade läkemedel i 10 landsting/regioner och två dosföretag. Anledningen till tillsynen är att det har framkommit omfattande problem med upphandlade nyetablerade dostjänster.