Tillsyn av socialnämnders ansvar för äldre på särskilt boende

2014 feb 07

Nyheter

Närmare 90 000 äldre personer i Sverige bor i ett särskilt boende. IVO har fått regeringens uppdrag att genomföra tillsyn av socialnämndernas ansvar för de äldre på särskilda boenden. 

​Enligt årets regleringsbrev ska IVO granska att socialnämnderna ser till att den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2014.