Tillsyn av socialnämnders ansvar för äldre på särskilt boende

2014 feb 07

Nyheter

Närmare 90 000 äldre personer i Sverige bor i ett särskilt boende. IVO har fått regeringens uppdrag att genomföra tillsyn av socialnämndernas ansvar för de äldre på särskilda boenden.