Tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013

2014 mar 10

Nyheter

I dag publiceras tillsynsrapporten som ska bidra till att beskriva tillståndet i vård och omsorg utifrån IVO:s tillsyn.