Tillsynsåterföring för HVB i region sydöst genomförd

2014 nov 27

Nyheter

IVO arrangerade 25 november en heldag med återföring och dialog kring tillsyn av HVB i region sydöst. Ett 70-tal personer verksamma vid HVB för barn, ungdomar och familjer fick ta del av det IVO ser i tillsynen. 

​IVO:s inspektörer lyfte fram de iakttagelser som gjorts inom områdena samtal med barn, tvångs- och begränsningsåtgärder, personalens tillgänglighet och ledningssystem. Georg Lagerberg och Ylva Ehn som är jurister på Socialstyrelsen var inbjudna för att berätta hur ledningssystem kan bidra till systematiskt kvalitetsarbete.

- Vi informerade också om vilka teman vi fokuserar på i nästa års tillsyn. Verksamheterna kan på så vis redan innan vi kommer på inspektion börja se över sina rutiner och starta upp ett utvecklingsarbete om behov finns, säger Erik Kangeryd som är chef för socialtjänstenheten på IVO:s avdelning sydöst.

 

Utbyta erfarenheter

Deltagarna fick också möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och diskutera vilka utmaningar HVB står inför. En av utmaningarna man ser framför sig är att kunna ta emot det ökade antalet ensamkommande barn som beräknas komma under nästa år.

- Det är viktigt att verksamheterna trots det ökade antalet placeringar kan erbjuda barnen och ungdomarna en god vård och omsorg. För vår del innebär det fler inspektioner under nästa år då även antalet HVB kommer att öka, säger Erik.

 

Fler tillfällen 2015
Denna dag var ett tillfälle för IVO att återföra brett vad tillsynen av HVB för barn, ungdomar och familjer i region sydöst visar och ett sätt att bidra till lärande och utveckling i verksamheterna. Fler tillfällen för återföring inom detta område ges under 2015.