Tillsynsåterföring för HVB i region sydöst genomförd

2014 nov 27

Nyheter

IVO arrangerade 25 november en heldag med återföring och dialog kring tillsyn av HVB i region sydöst. Ett 70-tal personer verksamma vid HVB för barn, ungdomar och familjer fick ta del av det IVO ser i tillsynen.